top of page
Metingen op kaart

Alle metingen die door burgers of Verkeersplatforms werden uitgevoerd, verschijnen 3 werkdagen na de bezorging van de meetdata op deze kaart. De metingen van No Need For Speed strekken zich uit over Vlaanderen en Brussel. 

Per meetpunt worden volgende gegevens ingegeven.

 

1) Datum van meting
2) Maximumsnelheid gecontroleerde zone
3) Aantal metingen
4) Exacte locatie van de meting

5) Hoogst gemeten snelheid

Daarnaast bevat elk meetpunt de conclusie, namelijk hoeveel % van de gecontroleerden zich niet hielden aan de maximumsnelheid, hoeveel harder reed dan de wettelijk gecorrigeerde snelheid en hoeveel inkomsten via boetes dit zou opleveren. 

Wat kan je nog doen?

Met de metingen kan je nadien op verschillende manieren aan de slag gaan:

  1. Bezorg de meetresultaten aan de lokale politici, de bevoegde schepen of burgermeester en de lokale politie en vraag een gesprek aan over initiatieven die de verkeersveiligheid kunnen verbeteren. 

  2. Bezorg de resultaten aan de lokale pers of vraag journalisten om eens mee op pad te gaan wanneer je een volgende meting uitvoert. 

  3. Maak een lokaal pamflet of minimemorandum rond verkeersveiligheid. Daarin kan je voorstellen voor fietsstraten, veilige schoolomgevingen, betere voet- en fietspadinfrastructuur, pleidooien voor nieuwe zone 30's of meer verkeerscontroles formuleren. 

  4. Voer acties om bepaalde pijnpunten of voorstellen op de kaart te zetten en hierrond verder aandacht te vragen. Teken nieuwe fietspaden met krijt, (her)schilder slecht zichtbare zebrapaden of applaudiseer voor fietsers. Het kan allemaal!

  5. Gebruik de metingen om een breder platform rond verkeersveiligheid in je gemeente op te starten. Zo'n Verkeersplatform brengt alle belangrijke partners rond verkeersveiligheid samen in de gemeente. Dat gaat van geïnteresseerde inwoners, buurtcomités, verenigingen en scholen tot ondernemers, politie en beleidsmakers. In Dilbeek dacht zo'n Verkeersplatform de volledige herinrichting van de Ninoofsesteenweg uit. Meer info over de opstart van zo'n Verkeersplatform & de steun die je daarbij kan krijgen? Sofie Neyens beantwoordt al je vragen: sofie.neyens@beweging.net

bottom of page