top of page

Nog te veel slachtoffers vallen in het verkeer door onaangepaste snelheid of rijgedrag. Regelmatig krijgen we meldingen van inwoners die aangeven dat straten, schoolomgevingen of steenwegen soms herleid worden tot echte racecircuits terwijl 30, 50 of 70 km/uur er de maximumsnelheid is. Deze inwoners voelen zich vaak niet gehoord bij de politie of gemeente en

hebben weinig hefbomen in handen om hun aanvoelen ook om te

zetten in harde feiten die aantonen dat er een probleem is.​

lijn_edited.png
lijn_edited.png
lijn_edited.png

​Daarom werd NO NEED FOR SPEED in het leven geroepen. Geïnspireerd door

de collega's van het Gents Milieufront kochten we drie snelheidsmeters van Bushnell aan. Die meters laten toe om eenvoudig de snelheid te meten van voorbijrijdende auto's. Ze werken anoniem en nemen geen foto's maar tonen louter hoe snel het voertuig voorbijrijdt. Inwoners, Verkeersplatforms, verenigingen en burgerinitiatieven rond verkeersveiligheid kunnen bij ons de meter gratis uitlenen. Hoe het werkt vind je hier.

De speedgun die we als snelheidsmeter gebruiken is van Bushnell en geeft een goede indicatie vanaf 16 kilometer per uur. 

bottom of page