top of page

OVER VERKEERSPLATFORMS

De grondidee van een verkeersplatform is dat we met de mensen die bereid zijn zich te engageren een stuurgroep vormen rond verkeer. Binnen het platform kunnen activiteiten zich ontwikkelen, zich bekendmaken, kan er gezocht worden naar samenwerking, enz… Een verkeersplatform is dé plaats waar alle betrokkene partijen zich vinden, waar ze samenkomen om de aanpak en het beleid eenvormig te maken.

×××

We werken in het verkeersplatform vanuit vier invalshoeken: burgers, scholen, verenigingen en instanties. Deze vier invalshoeken (én hun aanwezigheid én hun inzet én hun medewerking én hun overtuiging) zijn cruciaal voor het welslagen van het platform. Het verkeersplatform werkt hoe dan ook als een onafhankelijk geheel, wie er ook meewerkt vanuit welke invalshoek hoe dan ook.

×××

Momenteel zijn en dertien verkeersplatforms actief. Na de oprichting in januari 1999 van Amigo (Verkeersplatform in Opwijk) volgden nog het Verkeersplatform Groot Halle, LeVeLo voor Groot Londerzeel, Veilig Mobiel voor de regio luchthaven, Plavei voor Affligem,  Verkeersplatform Groot Grimbergen, Zemst, Heist o/d Berg, Dilbeek, Ternat, Lebbeke, Mechelen en Zaventem. Er zijn intense contacten voor nieuwe platforms ondermeer in en om Antwerpen en regio Leuven. Ook is er concrete belangstelling uit Berlare, Sint Truiden en Tervuren.

×××

Eén van de grootste kenmerken van het platform is zijn groot draagvlak. Het platform moet gedragen zijn door (alle lagen van) de bevolking en de formule via de vier invalshoeken zijn daartoe de ideale structuur. Daartoe dient het platform perfect georganiseerd te zijn zodat het op permanente basis weet wat leeft aan de basis.

×××

De verschillende verkeersplatforms staan garant voor een niet aflatende inzet, voor een onbeperkt enthousiasme, voor een efficiënte aanpak van de problematiek inzake verkeersveiligheid… De verkeersplatforms genieten het volle vertrouwen van de bevolking: hun groot draagvlak biedt ruimere mogelijkheden en verregaande perspectieven.

×××

Een drastische wijziging in ons verkeersgedrag is noodzakelijk en kan alleen via een consequente houding van alle weggebruikers… Daarom besteden de platformwerking en alle actoren in hun bijhorende activiteiten en projecten permanent de aandacht op deze eigen inbreng naar een wijzigend gedrag. Het platform wil daarom voortdurend en intens werken aan een andere mentaliteit bij ieder van ons…

Wil je zelf een verkeersplatform oprichten? Contacteer dan Sofie Neyens - sofie.neyens@beweging.net - voor meer informatie!

bottom of page